Katechezy dla narzeczonych

Kursy w Krakowie, na os. Widok

 

    I. Szukaj Boga jako Ojca

 

   II. Stawaj się dobrym synem, abyś mógł być dobrym ojcem

 

  III. Opuść ojca i matkę, jak nakazuje Biblia

 

 IV. Ofiaruj dzieciom bezpieczeństwo i miłość w pełnej rodzinie

 

  V. Zaufaj swoim dzieciom

 

  VI. Zbuduj własny autorytet wobec dzieci

 

 VII. Kochaj dzieci miłością bezinteresowną

 

VIII. Naucz dzieci radości zmagania i walki

 

  IX. Stwarzaj klimat wolności w relacji do dzieci

 

   X. Ofiaruj dzieciom każdego dnia trochę czasu


 

Czytaj więcej...

KS. KRZYSZTOF BOGDAŁ, KS. ADAM PODBIERA, ANNA I DARIUSZ SZCZERBOWIE