Katechezy dla narzeczonych

Kursy w Krakowie, na os. Widok

KS. KRZYSZTOF BOGDAŁ, KS. ADAM PODBIERA, ANNA I DARIUSZ SZCZERBOWIE